Ménagerie des Monstres

Solo exhibition Pepijn van den Nieuwendijk | Ménagerie des Monstres
Galerie Untitled, Bergweg 211, Rotterdam
Preview, Friday May 19, 2017 (5 PM – 7 PM)
http://www.untitled2011.com

Welcome to Pepijn van den Nieuwendijk’s imaginative ‘Cirque de Pepin’!
Pepijn van den Nieuwendijk exhibited his work earlier in Japan, Singapore and China. In China, he learned the craft of ceramics during several residences. In Rotterdam, he is particularly famous for his beautiful contribution to the sculpture ‘Ode to Marten Toonder’, which after a renovation has recently been restored and returned to her old familiar spot on Blaak. Van den Nieuwendijk also exhibited in several museums, including Museum Prinsenhof in Delft.
In his solo show Ménagerie des Monstres his love for fairy tales, old stories, historical facts and mythology is clearly present. A Menagerie is a collection of wild and exotic animals kept in captivity, the precursor of the modern zoo. The concept of the menagerie originated in France of the seventeenth century. Initially, the word referred to a household, but later it was referred to as an aristocratic or royal animal collection. The Encyclopédie Méthodique of 1782 defines a menagerie as a “establishment of luxury and curiosity.” Later, the concept of the menagerie also concerned traveling animal collections that exhibited wild animals at trade shows in Europe and the American continent.
An exhibition full of baroque beauty with a surrealistic wink.

– Friday 19th May during the preview at 17.00 – 19.00 (Pepijn van den Nieuwendijk present)
-Thursday 25 May during Route du Nord (between 15.30 – 16.30)
-Friday 26 May between 10.00 – 18.00 (also during the tour of Route du Nord)
-Saturday 27 May during Route du Nord between 15.30 – 16.30
-Sunday 28 May during Route du Nord between 15.30 – 16.30 (artist Pepijn van den Nieuwendijk present)
-Wednesday 31 May at Poetry International between 14.00 and 16.00
-Thursday June 1 at Poetry International between 14.00 – 16.00
-Friday June 2 at Poetry International between 14.00 and 16.00
-Saturday June 3rd at Poetry International between 14.00 and 16.00
-Sunday 4 June at Poetry International between 14.00 – 16.00 (artist Pepijn van den Nieuwendijk present)
– By appointment via info@untitled2011.com

Solotentoonstelling Pepijn van den Nieuwendijk | Ménagerie des Monstres
Galerie Untitled, Bergweg 211, Rotterdam
Keramiek en olieverf-schilderijen
Preview op vrijdag 19 mei (17.00 – 19.00)
http://www.untitled2011.com

Welkom in het fantasierijke ‘Cirque de Pepin’ van Pepijn van den Nieuwendijk!
Pepijn van den Nieuwendijk exposeerde zijn werk eerder onder meer in Japan, Singapore en China. In China leerde hij de kneepjes van het keramische vak kennen tijdens meerdere residencies. In Rotterdam is hij vooral bekend door zijn prachtige bijdrage aan het beeld ‘Ode aan Marten Toonder’, die na een renovatie sinds kort weer op haar oude vertrouwde plek op Blaak staat. Tevens exposeerde van den Nieuwendijk in meerdere musea, waaronder Museum Prinsenhof.
In zijn soloshow Menagerie des Monsters komt zijn liefde voor sprookjes, oude verhalen, historische feiten en mythologie terug. Menagerie is een verzameling wilde en exotische dieren die in gevangenschap worden gehouden, de voorloper van de moderne dierentuin. Het begrip menagerie is ontstaan in het Frankrijk van de zeventiende eeuw. Aanvankelijk verwees het woord naar een huishouden, maar later werd er voornamelijk een aristocratische of koninklijke dierenverzameling mee aangeduid. De Encyclopédie Méthodique uit 1782 definieert een menagerie als een “vestiging van luxe en curiositeit.” Later kreeg het begrip menagerie ook betrekking op reizende dierenverzamelingen die wilde dieren tentoonstelden op beurzen in Europa en het Amerikaanse continent.
Een expositie vol barokke schoonheid inclusief een surrealistische knipoog.

De expositie is te bezichtigen op:
– Vrijdag 19 mei tijdens de preview om 17.00 – 19.00 (Pepijn van den Nieuwendijk aanwezig)
-Donderdag 25 mei tijdens Route du Nord (tussen 15.30 – 16.30)
-Vrijdag 26 mei tussen 10.00 – 18.00 (ook tijdens rondleiding van Route du Nord)
-Zaterdag 27 mei tijdens Route du Nord tussen 15.30 – 16.30
-Zondag 28 mei tijdens Route du Nord tussen 15.30 – 16.30 (kunstenaar Pepijn van den Nieuwendijk aanwezig)
-Woensdag 31 mei tijdens Poetry International tussen 14.00 – 16.00
-Donderdag 1 juni tijdens Poetry International tussen 14.00 – 16.00
-Vrijdag 2 juni tijdens Poetry International tussen 14.00 – 16.00
-Zaterdag 3 juni tijdens Poetry International tussen 14.00 – 16.00
-Zondag 4 juni tijdens Poetry International tussen 14.00 – 16.00 (kunstenaar Pepijn van den Nieuwendijk aanwezig)
– Op afspraak via info@untitled2011.com

Pepijn-van-den-Nieuwendijk-240317-lenny-oosterwijk-c-3380